ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ತಜ್ಞ

10 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ

ಏಕ ಚೇಂಬರ್ ನಿರ್ವಾತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ